Phụ Kiện Hypertherm Trung Quốc

Phụ Kiện Hypertherm Trung Quốc

Nhãn hiệu: TRƯỜNG THỊNH OEM Loại: Phụ kiện máy cắt
Phụ kiện cắt plasma dùng cho các dòng máy Powermax của Hypertherm như : Bép cắt ( Nozzle), Điện cực (Electrode), Vòng tạo lốc ( Swil ring), Chụp bảo vệ bép (Shield), Chụp bảo vệ mỏ (Retaining cap).
Liên hệ
Đặt hàng

Phụ kiện cho máy Powermax 45XP

Điện cực 45A

220842

Bép cắt 45A

220941

Bép cắt 65A

220819

Bép cắt mạch nhỏ

220930

Bép thổi

220797

Vòng tạo lốc (mỏ máy)

220857

Vòng tạo lốc (mỏ cắt tay)

220947

Chụp bảo về mép cho mỏ thổi 65A,85A

220798

Chụp bảo vệ bép

220818

Chụp bảo vệ bép cho mỏ máy

220817

Chụp bảo vệ bép cho cắt chuẩn

220948

Vòng cữ cho mỏ máy cắt

220955

Vòng cữ cho mỏ máy cắt tay

220931

Chụp bảo vệ mỏ

220854

Chụp bảo vệ mỏ Ohmic

220953

 

Phụ kiện cho máy Powermax 65

Điện cực 45A,65A,85A,105A

220842

Bép cắt 45A

220941

Bép cắt 65A

220819

Bép cắt 105A

220990

Bép cắt mạch nhỏ

220930

Bép thổi

220797

Vòng tạo lốc (mỏ máy)

220857

Vòng tạo lốc (mỏ cắt tay)

220947

Chụp bảo vệ bép cho mỏ thổi 65A/85A

220798

Chụp bảo vệ bép

220818

Chụp bảo vệ bép cho mỏ máy

220817

Chụp bảo vệ bép cho cắt chuẩn

220948

Vòng cữ cho mỏ cắt tay

220931

Chụp bảo vệ mỏ

220854

Chụp bảo vệ mỏ Ohmic

220953

 

Phụ kiện cho máy Powermax 85

Điện cực 85A

220842

Bép cắt 65A

220819

Bép cắt 85A

220816

Bép cắt 105A

220990

Bép cắt mạch nhỏ

220930

Bép thổi

220797

Vòng tạo lốc (mỏ máy)

220857

Vòng tạo lốc (mỏ cắt tay)

220947

Chụp bảo vệ bép cho mỏ thổi 65A/85A

220798

Chụp bảo vệ bép

220818

Chụp bảo vệ bép cho mỏ máy

220817

Chụp bảo vệ bép cho cắt chuẩn

220948

Vòng cữ cho mỏ cắt tay

220931

Chụp bảo vệ mỏ

220854

Chụp bảo vệ mỏ Ohmic

220953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ kiện cho máy Powermax 125

Điện cực 125A

220971

Bép cắt 125A

220975

Bép thổi

420001

Vòng tạo lốc 105A/125A(mỏ máy)

220997

Vòng tạo lốc (mỏ cắt tay)

220997

Chụp bảo vệ bép cho mỏ thổi 125A

420112

Chụp bảo vệ bép mỏ tay 125A

420000

Chụp bảo vệ bép cho mỏ máy 125A

220976

Chụp bảo vệ mỏ

220977

 

 

Phụ kiện cho máy HPR - 260

Chụp bảo vệ bép 260A

220440

Chụp bảo vệ mỏ 260A

220433

Bép cắt 260A

220439, 220406

Bép cắt, Oxygen

020605

Vòng tạo lốc 260A

220436, 220405

Đầu cắt

220435

Chụp bảo vệ bép 200A

220344

 

 

 

Phụ kiện cho máy HPR-130

Điện cực130A 

220440, 220181

Chụp bảo vệ 

220173

Chụp bảo vệ 130A 

220183

Chụp bảo vệ mỏ 

220176

Vòng tạo lốc 

220179

Điện cực 130A

220435

Chụp bảo vệ 200A

220356

Chụp bảo vệ bép 200A

220355

Bép cắt 200A

220354

Vòng tạo lốc 

220353

Đầu cắt 200A

220352

Chụp bảo vệ đầu bép

220198, 220345

Bép cắt 130A

220197

Bép cắt

220343, 220346, 220193

Vòng tạo lốc

220342, 220180

Chụp bảo vệ mỏ cắt

220347, 220313

Chụp bảo vệ bép

220194

Tư vấn hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ kĩ thuật

Đăng kí để nhận được báo giá tốt nhất

zalo